ANMELD

Hvis du har begrundet mistanke om eller dokumentation for, at en underskriver har handlet i strid med reglerne og værdierne i Modebranchens Etiske Charter, vil vi opfordre dig til at skrive til os.

Skriv til info@modebranchensetiskecharter.dk og angiv ”Anmeldelse” i emnefeltet.