AKTUELT

Modebranchens Etiske Charter udvides til at omfatte hele branchen

Pressemeddelelse 6. august 2018

Styregruppen bag Modebranchens Etiske Charter tilføjer ny værdi om respektfuld adfærd til charteret i lyset af #MeToo-bevægelsen og udvider charteret til at omfatte hele modebranchen i en medievirkelighed, hvor alle modebranchens aktører opfordres til at være sig bevidste om de krops- og skønhedsidealer, de er med til at skabe.

I 2007 lancerede Danish Fashion Institute (nu Global Fashion Agenda) i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS den første version af Modebranchens Etiske Charter. Charteret, der indledtes med et hovedfokus på modellers fysiske og mentale sundhed, særligt i forhold spiseforstyrrelser, har gennem årene været igennem en række opdateringer, særligt i 2013, hvor der blev tilføjet nye regler omkring minimumsalder og løn.

Charteret er bygget på en række kerneværdier omhandlende ansvarlighed, medmenneskelig respekt og sundhed og nu tilføjes en ny værdi. I lyset af #MeToo-bevægelsen, der har sat fokus på seksuelle krænkelser – for modebranchen primært i udlandet, tilføjes nu en yderligere værdi til charteret med en opfordring til branchen om at udvise respektfuld adfærd på fotoskydninger og ved shows i respekt for personlige grænser, fysiske såvel som mentale.

Modebranchen er med til at skabe skønheds- og kropsidealer. Dette er mest tydeligt med modellernes rolle, men samfundet udvikler sig i en medievirkelighed, hvor skønheds- og kropsidealer ligeledes skabes af øvrige aktører i branchen – blandt andet på de sociale medier. Modebranchens Etiske Charter skal følge med denne udvikling. I anerkendelse af, at alle branchens aktører har et medansvar for det ideal, som modebranchen fremsætter, udvides Charteret således til at omfatte hele modebranchen, hvor alle aktører opfordres til at være bevidste om deres adfærd.

Uffe Buchard, der sidder med i styregruppen for Modebranchens Etiske Charter som repræsentant for de danske modemagasiner, siger:

”Vi har igennem de sidste år oplevet en verden med et mediebillede i hastig forandring. Med de sociale medier eksponeres vi kontinuerligt for krops- og skønhedsidealer, vi skal forholde os til og kan spejle os i. Særligt unge mennesker er sårbare overfor de idealer, der fremsættes. Det skal hele modebranchen og i særdeleshed modemagasiner være sig bevidste om. Magasinredaktører formidler ikke blot krops- og skønhedsidealer i deres arbejde på redaktionerne. De er selv skønhedsidealer og rollemodeller i deres ageren på sociale medier og med den bevågenhed følger et ansvar. Vi skal alle i branchen være os vores ansvar bevidst.”

Modebranchen skal være respektfuld og ansvarsfuld
I 2015 gik Modebranchens Etiske Charter ind i en ny fase, da Danish Fashion Institute (nu Global Fashion Agenda) og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS i samarbejde med Dansk Mode & Textil, WEAR, Copenhagen Fashion Week, landets otte største modelbureauer samt den tidligere forening Danske Modeller gjorde det muligt for den danske modebranche aktivt at tilslutte sig og skrive under på Charteret. I dag har over 350 aktører i den danske modebranche underskrevet Charteret, og med udvidelsen samt den nye tilføjelse i forhold til respektfuld adfærd, vil underskriverne blive underrettet om, at de nu også er pålagt et medansvar for en respektfuld adfærd og forståelse af personlige grænser samt at hele branchen opfordres til at påtage sig et ansvar for at skabe sunde krops- og skønhedsidealer i branchen.

“Den danske modebranche har været frontløbere på at sætte etik og ansvarlighed højt og har været de første i verden til at indføre et sundhedstjek for modeller. Derfor skal denne udvidelse og opdatering af Charteret ikke ses som en løftet pegefinger men som en påmindelse og anerkendelse af, hvad der sker i den globale modebranche og på de sociale medier. Den danske modebranche har et stort ansvar i skabelsen af skønheds- og kropsideal, og det skal vi alle være bevidste om,” udtaler Eva Kruse, adm. direktør i Global Fashion Agenda (tidl. Danish Fashion Institute) og repræsentant i styregruppen for Modebranchens Etiske Charter.


Modebranchen skal promovere diversitet

Pressemeddelelse 29. januar 2018

En udvidelse af Modebranchens Etiske Charter opfordrer den danske branche til at promovere og arbejde for større diversitet. Styregruppen bag charteret efterspørger flere typer af rollemodeller og skønhedsidealer.

I 2007 lancerede Danish Fashion Institute i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS den første version af Modebranchens Etiske Charter. Charteret, der startede ud med et hovedfokus på modellers fysiske og mentale sundhed, særligt i forhold spiseforstyrrelser, har gennem årene været igennem en række opdateringer, særligt i 2013, hvor der blev tilføjet nye regler omkring minimumsalder og løn.

Nu tilføjes en ny værdi til Charteret, som skal ses som en opfordring til branchen om at promovere og arbejde for øget diversitet, ikke kun i forhold til størrelse, men også i forhold til alder, etnicitet, handicap, køn, race, religion, seksuelle orientering, socioøkonomisk status m.v.

Uffe Buchard, der sidder med i styregruppen for Modebranchens Etiske Charter, som repræsentant for de danske modemagasiner, siger:

”Vi har igennem de sidste år, oplevet en verden, der i højere og højere grad forlanger diversitet, ikke mindst i modebranchen. Vi har ganske enkelt brug for flere rollemodeller og skønhedsidealer, som vi alle – unge og gamle – kan spejle os i. Heldigvis kan vi mærke, at det er noget, den danske modebranche i højere grad end før har på radaren, og det skal Charteret dels afspejle og dels være med til at sætte endnu mere skub i. For der er stadig lidt vej endnu.”

Modebranchen har et stort medansvar
I 2015 gik Modebranchens Etiske Charter ind i en ny fase, da Danish Fashion Institute og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS i samarbejde med Dansk Mode & Textil, WEAR, Copenhagen Fashion Week, landets otte største modelbureauer samt den tidligere forening Danske Modeller gjorde det muligt for den danske modebranche aktivt at tilslutte sig og skrive under på Charteret. I dag har over 350 aktører i den danske modebranche underskrevet Charteret, og med den nye tilføjelse i forhold til diversitet, vil underskriverne blive underrettet om, at de nu også er pålagt et medansvar for at promovere et mere mangfoldigt skønhedsideal.

”Vi skal ikke mange år tilbage, hvor nærmest samtlige af vores danske modeller, var høje, slanke, hvide piger og drenge. Fordi det var dét, branchen efterspurgte. Heldigvis har det ændret sig, og vi har i dag flere modeller af anden etnisk oprindelse end dansk samt flere ældre og større modeller ’på hylderne’ end nogensinde. Jeg har dog stadig svært ved at vurdere, om det blot er en tendens, eller en udvikling, der er kommet for at blive. Jeg håber på sidstnævnte,” udtaler Jacqueline Friis-Mikkelsen, adm. direktør i Unique Models og repræsentant for modelbureauerne i styregruppen for Modebranchens Etiske Charter.

Om Modebranchens Etiske Charter
Danish Fashion Institute udviklede i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS i 2007 Modebranchens Etiske Charter. Formålet var at sikre danske modeller bedre vilkår og være med til at skabe lødig information om spiseforstyrrelser og om de idealer, som modebranchen er med til at skabe. Til at starte med var charteret ment som en opfordring til branchen, men i 2013 blev det – i kølvandet på flere sager – udvidet til også at omfatte konkrete regler i forhold til alder, sund kost og løn. I 2015 gik charteret ind i en ny fase, da Danish Fashion Institute og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS i samarbejde med Dansk Mode & Textil, WEAR, Copenhagen Fashion Week, landets otte største modelbureauer samt den tidligere forening Danske Modeller gjorde det muligt for den danske modebranche aktivt at tilslutte sig og skrive under på charteret, og der blev ved samme lejlighed nedsat en styregruppe, som fortsætter det arbejde, vi påbegyndte for over 10 år siden. I 2017 lancerede styregruppen for Modebranchens Etiske Charter verdens første sundhedstjek for modeller og i 2018 er en ny værdi tilføjet til Charteret: ”Vi ønsker at promovere og arbejde for større diversitet i modebranchen inden for alder, etnicitet, handicap, køn, race, religion, seksuelle orientering, socioøkonomisk status, størrelse m.m.”


Den danske modebranche fortsætter og udvider sundhedstjek for modeller

Pressemeddelelse 12. januar 2018

Sidste år lancerede den danske modebranche verdens første sundhedstjek for modeller. Efter et succesfuldt pilotprojekt i 2017 fortsættes og udvides sundhedstjekket.

I januar sidste år lancerede den danske modebranche verdens første sundhedstjek for modeller med særligt fokus på spiseforstyrrelser. Målet med det privatfinansierede sundhedstjek var i pilotforløbet at sundhedsteste samtlige 16-årige modeller fra landets otte førende modelbureauer inden årets udgang. Det er med stor tilfredshed, at brancheorganisationer, modelbureauer og patientforeningen i dag kan fortælle, at målet er nået, og at der samlet set er blevet udført 116 sundhedstjek i det forgangne år, som tegner et tydeligt billede af, at langt de fleste modeller er fysisk og mentalt sunde.

”I Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS er vi positivt overraskede over, at modellerne generelt er sunde og har et syn på sig selv som de fleste andre teenagere. Desuden er jeg glad for, at det er lykkedes at starte et sundhedstjek op med opbakning fra landets otte største modelbureauer,” fortæller Anne Minor Christensen, formand for LMS.

Solidt grundlag for fortsættelse og udvidelse af sundhedstjek
Efter et succesfuldt pilotforløb af sundhedstjekket, der gennemføres hos LMS’ specielt uddannede fagpersoner, har initiativtagerne valgt at fortsætte sundhedstjekket. Ønsket er at teste modellerne hvert andet år frem til de fylder 20 år, og denne udvidelse vil ske over de næste to år, hvilket betyder, at i 2018 testes både de 16- og 18-årige modeller og i 2019+ testes de 16-, 18- og 20-årige modeller.

”Den danske modebranche er den første i verden, der har implementeret et konkret initiativ, der tager hånd om modellerne og holder øje med deres sundhed og trivsel.  Vi er glade for, at pilotprojektet har været en succes, og at vi kan fortsætte efter planen og dermed udvide med de 18-årige modeller i år,” forklarer Eva Kruse, adm. direktør i Danish Fashion Institute.

Modellers trivsel er et kollektivt ansvar
Siden 2007 har modebranchen samarbejdet med LMS og lanceret Modebranchens Etiske Charter, der bl.a. skal sikre modellernes trivsel og medvirke til at fremme et mere sundt og naturligt skønhedsideal. I 2015 blev charteret opdateret med en række faste regler, der bl.a. handlede om ambitionerne omkring at indføre et landsdækkende sundhedstjek for modeller, hvilket nu er en realitet. Håbet er, at kunne raskmelde de mange sunde modeller og finde dem, der enten har en spiseforstyrrelse eller har en risiko og derfor kan have brug for støtte til ikke at blive syg. Udgangspunktet for sundhedstjekkene har fra starten været, at det er et fåtal af modeller, der er syge. Men i erkendelse af, at modeller er en udsat gruppe grundet deres erhverv, hvor de skal leve op til krav om kropsmål, finder initiativtagerne sundhedstjekket vigtigt.


Sundhedsminister sender officielt brev til Louis Vuitton

Som opfølgning på sagen med den danske model Ulrikke Høyer, opfordrer sundhedsministeren, sammen med Styregruppen bag Modebranchens Etiske Charter, modehuset til at lade sig inspirere af det etiske charter, vi har herhjemme.

For et par uger siden florerede sætningen ”Too fat for Louis Vuitton” overalt i medierne, i forbindelse med den danske model Ulrikke Høyers kritik af det franske modehus, der mente, hun var for stor til at gå deres Cruise show i Kyoto den 14. maj.

Ulrikke Høyer valgte at gå offentligt med oplevelsen, fordi hun mente, der er tale om en generel tendens i branchen, og det er hun ikke ene om at synes – sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Eva Kruse, på vegne af styregruppen bag Modebranchens Etiske Charter, mener også, at episoden vidner om, hvordan branchen fremmer nogle urealistiske skønhedsidealer:

”Modegiganter som Louis Vuitton skal forstå og anerkende, at de har et stort medansvar for, hvordan helt unge piger ser på sig selv. Når de hører historier som Ulrikkes, så får de altså et helt forkert billede af, hvordan man skal se ud, når man er sund og rask. Det her er et problem, der rækker ud over branchen og helt ind på teenageværelset,” lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som derfor har valgt at følge op på sagen sammen med Styregruppen bag Modebranchens Etiske Charter.

Læs hele artiklen på Fashion Forum.


Den danske modebranche lancerer verdens første sundhedstjek for modeller

Pressemeddelelse 30. januar 2017

Den danske modebranche kan i dag løfte sløret for et privat finansieret pilotforløb i 2017, hvor målet er, at sundhedsteste alle 16-årige modeller.

Siden 2007 har modebranchen samarbejdet med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) og lanceret Modebranchens Etiske Charter, som bl.a. skal sikre modellernes trivsel og medvirke til at fremme et mere sundt og naturligt skønhedsideal.

Det etiske charter fokuserer på tre kerneværdier, der omhandler ansvarlighed, medmenneskelig respekt og sundhed; modebranchen respekterer og beskytter dens medarbejdere og ønsker at sikre deres sundhed og sikkerhed. Vi værdsætter forskellighed og er bevidste om og tager ansvar for den indflydelse, modebranchen har på kropsidealerne. Vi ønsker at promovere og arbejde for en sund livsstil samt et sundt kropsideal, som afspejler et sundt forhold til mad, krop og motion.

Det er derfor med stor tilfredshed, at brancheorganisationer, modelbureauer, modelforening og patientforening i dag kan lancere et privat finansieret pilotforløb for 2017, hvor det er målet at sundhedsteste alle 16-årige modeller hos LMS.

Vejen til sundhedstjekket
Charteret blev opdateret i 2015 med en række faste regler, som handlede om aldersgrænse, løn, kost og ambitionerne omkring at indføre et landsdækkende sundhedstjek for modeller. Det har dog ikke været lige til, da der ikke findes en mulighed for at tilbyde et landsdækkende ensartet sundhedstjek med fokus på spiseforstyrrelser i det eksisterende danske sundhedsvæsen. Hverken sygehuse, sundhedshuse eller privat praktiserende læger har kapacitet eller kompetencer til at udføre det specialiserede tjek på gruppen af omkring 1000 modeller. Og på trods af stor offentlig interesse om tynde modeller, har myndighederne ikke kunne hjælpe branchen med at få sundhedstjekket etableret.

Derfor har modebranchen taget sagen i egen hånd og har igennem det sidste år på eget initiativ arbejdet på at finde en løsning, der nu udmunder i et pilotforløb i 2017 med sundhedstjek af 16-årige modeller, da det er minimumsalderen for at arbejde som model. Pilotforløbet for sundhedstjekket koster omkring 200.000 kr. Beløbet betales dels af modelbureauet og dels gennem bidrag fra branchen via opkrævning hos kunderne med et fast beløb på 75 kr. pr faktura, når de booker modeller hos modelbureauerne.

Udgangspunktet er, at modellerne ikke er syge. Men i erkendelse af, at modeller er en udsat gruppe grundet deres erhverv, hvor de skal leve op til krav om kropsmål, finder initiativtagerne sundhedstjekket vigtigt. Dermed er håbet og målet med sundhedstjekket, at kunne raskmelde de mange sunde modeller og at kunne finde dem, som enten har en spiseforstyrrelse eller udviser en risikobetonet adfærd og kan have brug for støtte til ikke at blive syg.

Vurderes pilotforløbet til at være en succes, er ambitionen at tilføje flere aldersgrupper i de kommende år.

Hvem står bag?
Det nye pilotforløb for sundhedstjekket er vedtaget og lanceres af Danmarks otte vigtigste modelbureauer: 2PM Management, Diva Models, Elite Model Management, Gossip Model Management, Heartbreak Model Management, Le Management, Scoop Models, Unique Models i samarbejde med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, foreningen Danske Modeller, brancheorganisationerne Dansk Mode & Textil, WEAR, Danish Fashion Institute samt Copenhagen Fashion Week og styregruppen for Modebranchens Etiske Charter.


Styregruppen har mødtes for første gang

Det første styregruppemøde – efter gruppen i april konstituerede sig – fandt sted lige efter modeugen i august 2015. På mødet blev den overståede modeuge og særligt showene evalueret, og herudover blev status på sundhedstjekket, der endnu kun findes som pilotprojekt i Københavns Kommune, diskuteret. Referatet kan læses her.


Modebranchens Etiske Charter håndhæves under modeugen

Pressemeddelelse 30. juli 2015

Det nye Modebranchens Etiske Charter har stor opbakning i modebranchen, men sundhedstjekket af modeller kan endnu ikke gennemføres på landsplan.

Når Copenhagen Fashion Week løber af stablen i næste uge, er det med en modebranche, der er særligt opmærksom på modellers sundhed og vilkår. Modebranchens Etiske Charter, der blev revideret, opstrammet og relanceret i foråret, er blevet underskrevet af mere end 350 virksomheder siden. Det betyder blandt andet, at alle mærker på modeugekalenderen, samt modelbureauer og modeugeaktører har skrevet under på charterets regel- og værdisæt og dermed forpligtet sig til at sørge for ordentlige forhold for modeller.

Branchen tager ansvar
Konkret betyder det, at alle underskrivere af charteret garanterer, at de modeller, der bookes, er fyldt 16 år, får løn samt får serveret sund og nærende kost. Herudover er alle underskrivere forpligtet til at promovere et sundt kropsideal. Charteret, der gælder hele året rundt, håndhæves særligt under modeugerne, hvor man fx kun kan komme på den officielle kalender, såfremt man har tilsluttet sig charteret.

Sundhedstjekket kan endnu ikke gennemføres på landsplan
En væsentlig del af charteret er desuden ønsket om et årligt sundhedstjek af modeller, med særligt fokus på spiseforstyrrelser. Sundhedstjekket skal sikre at modellerne, som i kraft af deres arbejde med deres udseende er særligt udsatte for at udvikle et unaturligt forhold til krop og kost, får den nødvendige hjælp, hvis de har en spiseforstyrrelse eller udviser risikobetonet adfærd. Derudover er formålet med sundhedstjekket i charteret, at det fungerer som en form for garanti til modevirksomhederne for, at de modeller, de booker, er sunde og raske.

I charteret er der opstillet en række målsætninger for ikrafttrædelse af et årligt sundhedstjek over hele landet, som over en årrække skal kunne omfatte alle modeller op til 25 år. Der findes dog endnu ikke en enhed, hverken regionalt eller på landsplan, som kan håndtere sundhedstjekket. Kun Københavns Kommune har siden efteråret 2014 kørt et pilotforløb i Sundhedshuset, hvor unge i kommunen kan få tilbudt et sundhedstjek. Men da den unge skal have bopæl inden for kommunegrænsen for at kunne gøre brug af tilbuddet, har blot 55 modeller kunnet booke tid, mens 73 modeller, som måske nok bor i hovedstadsområdet, men ikke i København, desværre er blevet afvist.

Eva Kruse fortæller: ”Jeg tror, det er kommet bag på de fleste, hvor få modeller, der rent faktisk bor i Københavns Kommune, på trods af at deres bureau ligger der. Det er derfor meget ærgerligt, at der ikke findes et landsdækkende system, der kan imødekomme den store villighed som modebranchen og ikke mindst modellerne viser for, at vi kan komme videre og forandre noget.”

At Københavns Kommune har gennemført et pilotforløb med et sundhedstjek for unge, betyder at der er testet og afprøvet et format, som har fået god respons både fra både brugere og systemet. Udfordringen er nu at få etableret lignende tilbud i andre dele af landet.

Maya Ndiaye fra modelbureauet Le Management er enig i behovet for et landsdækkende tilbud: ”Vi har nu haft alle vores Københavnsbaserede modeller igennem sundhedstjekket – et tiltag, som vi bakker rigtig meget op om. Men da størstedelen af vores modeller bor uden for København, håber vi på en snarlig løsning, så vi kan sende alle piger og drenge afsted – uanset bopæl.”

Eva Kruse supplerer: ”Unges mentale sundhed og trivsel er et aktuelt emne i det danske samfund, og vores ønske om et landsdækkende sundhedstjek er da også blevet mødt med både lydhørhed og interesse fra myndighederne, dog er der ingen, der har fundet en konkret løsning endnu.”

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS har stået for selve udviklingen af og undervisningen i det konkrete sundhedstjek om spiseforstyrrelser, som er blevet udført på modellerne af Sundhedshuset i København.

Anne Minor, formand for LMS, fortæller: “For LMS har det været vigtigt både at nå modeller og andre unge i København med risiko for spiseforstyrrelser og dermed få hjulpet så mange som muligt. Her er der stadig noget at lære med hensyn til, hvordan vi får kontakt til de unge med risiko for en spiseforstyrrelse. For de kommer ikke af sig selv. Modellerne er blevet henvist til sundhedstjekket via deres bureau, men for andre unge har der ikke været den samme tilskyndelse.”

På trods af, at reglen om et sundhedstjek i Modebranchens Etiske Charter derfor endnu ikke kan håndhæves, er det stadig et krav, at alle underskrivere af charteret respekterer de øvrige regler og værdier omkring branchens ansvar for bl.a. promovere et sundt kropsideal.


Stor tilslutning fra modebranchen til etisk charter om modeller

Pressemeddelelse 26. marts 2015

Mere end 300 virksomheder i den danske modebranche har allerede skrevet under på Modebranchens Etiske Charter, der skal sikre modeller bedre trivsel samt et sundere kropsideal. At branchen selv tager aktivt del i charteret, kan få stor effekt, mener Eva Kruse, adm. direktør i Danish Fashion Institute.

Den 3. marts lancerede Danish Fashion Institute, Dansk Mode & Textil og WEAR, de otte største modelbureauer, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade samt foreningen Danske Modeller et nyt og markant opstrammet Modebranchens Etiske Charter, der med klare regler og sanktioner skal sikre modeller bedre trivsel og et sundere kropsideal i branchen. Siden da er det væltet ind med underskrifter fra den danske modebranche, der ønsker at tilslutte sig charteret.

320 virksomheder har allerede indsendt deres tiltrædelseserklæringer. Charterets underskrivere repræsenterer alle grene af branchen – fra de største koncerner som Bestseller og DK Company til førende modebrands som By Malene Birger og Ganni, og fra modemagasiner til design- og reklamebureauer, for ikke at nævne designskoler, fotografer og stylister.

Adm. direktør i Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week Eva Kruse er meget tilfreds med den store tilslutning til charteret, og siger:

”Den enorme opbakning til Modebranchens Etiske Charter taler sit tydelige sprog; den danske branche er sig sit ansvar bevidst og klar til at tage et kollektivt skridt imod, at modeller skal have det bedre, og at kropsidealet skal være sundt og ikke sygeligt. At branchen selv tager så aktivt del i charteret, tror vi har langt større effekt – også på længere sigt – end lovgivning udstukket af myndigheder og bøder, som har været på tale i Frankrig for eksempel.”

Formand for Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Anne Minor siger:

”Vi er meget glade for at opleve, at modebranchen har vist sig parat til at ’sætte hånden på kogepladen’ for at ændre på modellernes forhold og tage ansvar for det skønhedsideal, som branchen fremstiller. Vi tror på, at charteret kan gøre en forskel bl.a. gennem det obligatoriske sundhedstjek af modeller, som vi mener er den helt rigtige løsning, frem for en BMI-måling, der jo ikke kan bruges som målestok for fysisk og mental sundhed.”

Virksomheder, der har skrevet under på charteret, optræder på en liste over underskrivere på www.modebranchensetiskecharter.dk og har desuden retten til at anvende logoet på hjemmeside, i materialer og kampagner mv. Overtræder man derimod charterets regler, vil en styregruppe sanktionere, hvilket blandt andet kan betyde en blacklisting af virksomheden på charterets hjemmeside. Derfor opfordres der også til, at man anmelder de underskrivere, der menes at have handlet i strid med reglerne i Modebranchens Etiske Charter. Det er endvidere indført som optagelseskrav til Copenhagen Fashion Week’s officielle show- og eventkalender, at man har tilsluttet sig charteret.

Charterets styregruppe, der vil mødes to gange årligt og efter behov, består af en repræsentant fra Dansk Mode & Textil, Danish Fashion Institute, Modelbureauforeningen (under stiftelse), Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, Foreningen Danske Modeller, en designer fra en modevirksomhed og en redaktør fra et dansk modemagasin.

Adm. direktør i Dansk Mode & Textil Thomas Klausen mener, at en af årsagerne til den store opbakning er, at social ansvarlighed i forvejen optager den danske modebranche:

Jeg er selvfølgelig stolt over, at det er lykkes at samle en så stor del af den danske modebranche om denne vigtige sag, men samtidig vil jeg være ærlig og sige, at det også er på sin plads. I Danmark har vi tradition for at tage ansvar for vores medmennesker – både i vores samfund generelt, men også i den danske modebranche, hvor vi gennem det seneste årti har arbejdet intensivt med bæredygtighed og social ansvarlighed. Og netop ansvarlighed bør selvfølgelig også omfatte de unge modeller i branchen.”

Charteret samt listen af underskrivere kan ses på www.modebranchensetiskecharter.dk. På listen optræder blandt andre følgende:

  • Koncerner så som Bestseller, DK Company og IC Group
  • Brands i alle segmenter så som By Malene Birger, Kopenhagen Fur, Ganni, Hummel, Soulland, Maria Black Jewellery, Ecco, Stine Goya og Ole Lynggaard Copenhagen.
  • Magasiner så som DANSK Magazine, ELLE, Alt for Damerne og Cover.
  • Modelbureauer så som Unique, 2PM, Elite, Scoop, Le, Gossip, Heartbreak og Diva

UPCOMING IT-BRANDS STØTTER ETISK CHARTER SOM SELVFØLGE

Stakken af underskrifter er vokset støt siden charterets offentliggørelse for blot to uger siden. For modellerne skal være sunde, og modebranchen handle om andet end kropsmål, lyder det fra to at branchens mest hotte brands.

Fra Fashionforum.dk, 19. marts:
Danmarks største tøjvirksomhed Bestseller satte i tirsdags deres underskrift på Modebranchens Etiske Charter på vegne af alle firmaets 11 brands. Men det er ikke kun de brede, etablerede brands, der bakker projektet op. Også upcoming Københavner-mærker hejser flaget for modellernes arbejdsvilkår.

Sindssyg tendens
Showaktuelle Maikel Tawadros var modebranchens første til at skrive under og vise sin støtte til projektet. Han har allerede nu sat charterets logo på sin hjemmeside og glæder sig over, at der bliver sat fokus på den ”sindssyge tendens, hvor man skal se underernæret ud”, som han selv udtrykker det.

For ham er det især positivt, at charteret er udarbejdet i samarbejde med landets otte største modelbureauer:
”Som designer forventer jeg, at modelbureauerne kender deres modeller og ved, at de har det godt. Jeg booker bare modellerne, så jeg har desværre ikke samme kendskab til dem,” fortæller Maikel Tawadros til FashionForum.
Maikel Tawadros understreger, at man sagtens kan være tynd uden at være syg. Han bruger selv slanke modeller, så længe de er sunde.

Mark Tan: Naturligt at skrive under
Samme holdning har de hos Mark Kenly Domino Tan.
”Som brand tiltaler vi den stærke og modne kvinde. Det er derfor vigtigt for os at arbejde med sunde og stærke modeller til vores kampagner,” fortæller Mark Tan til Fashion Forum.
Det var ifølge designeren meget naturligt for brandet at skrive under på charteret, fordi de altid har forholdt sig til modellernes sundhed.

Charteret er også vigtigt, fordi mode handler om meget mere end modeller, fortæller Mark Tan:
”Vi er enormt glade for, at modebranchen kan stå sammen og vise omverdenen, at det hele ikke handler om tynde modeller,” siger han til Fashion Forum.

Læs hele artiklen her.


BESTSELLER SKRIVER UNDER PÅ MODEBRANCHENS ETISKE CHARTER

Den jyske tøjkæmpe er ikke i tvivl om, hvorvidt de skulle skrive under på charteret eller ej.

Fra Fashionforum.dk, 18. marts:
Bestseller A/S, der blandt andet ejer mærkerne Vero Moda, Noisy May, Pieces, Only, Vila, Y.A.S og .Object bekræfter, at de har underskrevet Modebranchens etiske charter. Charteret, der skal sikre ordnede arbejdsforhold for modeller og tilskynde et sundt kropsideal, er udarbejdet af branchens organisationer Dansk Mode & Textil, WEAR og Danish Fashion Institute.

”Vi har ingen anden interesse end at sende signalet og støtte initiativet om, at de modeller, der bruges indenfor vores branche, skal være sunde og sikre og at de dermed også udstråler sundhed, så man ikke kommer til at diskutere sygdom og i stedet kan holde fokus på de kollektioner, som modellerne viser,” siger direktør for CSR og Corporate Communication i Bestseller A/S Mogens Werge til Fashion Forum.

Når den jyske tøjkæmpe ikke har skrevet under endnu tidligere, skyldes det alene, at charteret har været sendt ud til samtlige af Bestellers mærker. Dermed har hovedkontoret ønsket at tilsikre, at mærkerne var helt med på, at modebranchens etiske charter er den vej, Bestseller ønsker at gå.

”Det har på ingen måde været til afstemning. Jeg har i dag skrevet under på hele Bestseller A/S’ vegne. Når det har været ude, har det været for at sikre, at det var helt klart hele vejen rundt i organisationen,” fortæller Mogens Werge til Fashion Forum.

Bestseller mener ikke, man kan andet end at være med til at søge at tilsikre modeller har ordentlige arbejdsforhold og med deres udseende er med til at fremme et sundt kropsideal.
”Vi ønsker ikke at støtte et usundt kropsideal. Og vi ønsker ikke, at vores tøj skal associeres med noget usundt og uordentligt. For os er det her en selvfølge,” uddyber Mogens Werge.

Læs hele artiklen her.


MASSIV OPBAKNING TIL MODEBRANCHENS ETISKE CHARTER

For to uger siden lancerede DAFI i samarbejde med flere af branchens centrale aktører et nyt og markant opstrammet Modebranchens Etiske Charter. Siden da er det væltet ind med underskrifter fra hele modebranchen – fra tøjkoncerner til modemagasiner.

Fra Danish Fashion Institute, den 17. marts
Den komplette liste over de mange underskrivere offentliggøres i næste uge på www.modebranchensetiskecharter.dk. Men allerede nu løfter vi sløret for enkelte af de virksomheder, der kommer til at optræde på listen:

  • Koncerner så som Bestseller og DK Company
  • Brands i alle segmenter så som By Malene Birger, Kopenhagen Fur, Ganni, Soulland, Ole Lynggaard, Masai, Barbara I Gongini og Mark Kenly Domino Tan
  • Kreative bureauer (grafiske, PR og reklame) så som Femmes Regionales, Darling Creative Studio, Polhelm PR og Low Studios
  • Modemagasiner så som Eurowoman/man, DANSK Magazine, Elle og Alt for Damerne

Herudover har også alle designskolerne, flere modefotografer, stylister, butikker samt de otte modelbureauer Unique, 2PM, Elite, Scoop, Le, Gossip, Heartbreak og Diva (der er medstiftere af charteret) også skrevet under. Kort sagt, massiv opbakning!

Læs hele artiklen her.