MODEBRANCHENS ETISKE CHARTER

FORMÅL

Modebranchens Etiske Charter skal medvirke til at sikre danske modeller bedre trivsel og være med til at skabe aktuel og reel information om spiseforstyrrelser og om de skønheds- og kropsidealer, som bl.a. modebranchen er med til at skabe.

Modebranchens Etiske Charter skal desuden medvirke til at højne bevidstheden og påvirke holdningerne i såvel modebranchen som i medierne og i samfundet generelt. Derfor præsenterer charteret en række tiltag og regler, som underskriverne skal følge.

BAGGRUND OM SPISEFORSTYRRELSER

Mange og især unge mennesker kæmper for at opnå nogle urealistisk tynde kropsidealer, og der er en stigning i antallet af alvorlige spiseforstyrrelser. Omkring 75.000 danskere lider af en spiseforstyrrelse, og et tilsvarende antal har en risikoadfærd, der let kan udvikle sig til en spiseforstyrrelse. Af de 75.000 syge lider 5.000 af anoreksi, 30.000 af bulimi og 40.000 af overspisning. Dertil kommer et ukendt antal, der lider af ortoreksi og megareksi.

Når man taler om sammenhængen mellem modebranchen og spiseforstyrrelser, fokuserer man oftest på anoreksi. Anoreksi er et alvorligt samfundsmæssigt problem og en meget farlig lidelse for den enkelte, idet det er en af de mest dødelige sygdomme for unge. Der er dog mange flere, der lider af bulimi, som oftest ikke på samme måde er en fysisk synlig lidelse. Charteret tager derfor udgangspunkt i alle former for spiseforstyrrelser.

VÆRDIER

Det etiske charter fokuserer på tre kerneværdier, der omhandler ansvarlighed, medmenneskelig respekt og sundhed:

 1. Vi respekterer og beskytter branchens medarbejdere (herunder modeller) og de kolleger, vi arbejder med. Vi ønsker at sikre deres sundhed og sikkerhed og værdsætter forskellighed.
 2. Vi er bevidste om og tager ansvar for den indflydelse, modebranchen har på kropsidealerne i befolkningen, især hos unge mennesker.
 3. Vi ønsker at promovere og arbejde for en sund livsstil samt et sundt kropsideal, som afspejler et sundt forhold til mad, krop og motion.

 

REGLER

Modebranchens Etiske Charter indeholder fire overordnede regler:

Sundhedstjek:

Modelbureauerne, der har tilsluttet sig Modebranchens Etiske Charter, har vedtaget at indføre et årligt obligatorisk sundhedstjek af alle deres modeller under 25 år.

Sundhedstjekket indeholder en afklarende samtale og, hvis nødvendigt, en screening for risikoadfærd eller en egentlig spiseforstyrrelse.

 • Hvis modellen ikke skønnes at have problemer eller er syg, udstedes et bevis på, at der er gennemført et sundhedstjek.
 • Hvis modellen har risikoadfærd, henvises han eller hun til forskellige støttetilbud fx hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade.
 • Hvis modellen er syg, skal han eller hun kontakte egen læge, der henviser til psykiatrien. I begge tilfælde følger bureauet op på, at det er sket.

Bureauet underrettes hvis modellen ikke klarer Sundhedstjekket.

Mulighederne for at tilbyde et ensartet landsdækkende sundhedstjek eksisterer ikke i dag. Derfor indstilles følgende plan, og det forventes, at sundhedsmyndighederne vil medvirke til at sikre, at det kan gennemføres:

 • Inden udgangen af 2015: Alle modeller under 18 år
 • Inden udgangen af 2016: Alle modeller under 20 år
 • Inden udgangen af 2017: Alle modeller under 25 år

 

Aldersgrænse:

Der er fastsat en nedre aldersgrænse på 16 år for modeller i arbejde.

Modeller, der er fyldt 15 år kan arbejde på dispensation, såfremt de er ledsaget af en voksen.

For modeller under 15 år gælder, at de kun må udføre børnetøj/teenagemodejob og ligeledes gælder, at de skal være ledsaget af en voksen (som bureauet arrangerer). Charteret refererer i øvrigt til Arbejdsmiljøloven.

Sund kost:

Kunderne (modevirksomheder, fotografer, magasiner, reklamebureauer m.fl.) forpligter sig til altid at servere nærende og sund kost til modeller i forbindelse med arbejdet ved jobs, der er længere end to timers varighed.

Løn:

Det er et krav, at modeller til enhver tid skal have løn (pengebeløb) for deres arbejde.

Der kan kun dispenseres fra betaling af løn efter aftale med modellen i forbindelse med arbejde for uddannelser, studerendes projekter, velgørenhed og ikke-kommercielle publikationer (dvs. publikationer uden annonceindtægter eller salg).

Note om løn: Aftaler om den konkrete løn og vilkår aftales mellem modelbureauet/modellen og kunden og mellem modelbureauet og modellen. Der skal i den forbindelse være større gennemsigtighed og sikring i relation til den enkelte models rettigheder.

 

ANBEFALINGER

 • Modebranchens Etiske Charter anbefaler, at der indgås en formaliseret rammeaftale omkring løn og arbejdsvilkår mellem foreningerne for modelbureauerne og modellerne. Når en sådan er aftalt, vil Modebranchens Etiske Charter referere til denne i forhold om løn mv.
 • Modebranchens Etiske Charter anbefaler, at der på baggrund af modelbureauet 2PM’s erfaringer med undervisning udvikles et format med et kortere uddannelsesforløb for modeller tilknyttet bureauerne, hvor de bl.a. lærer om kost og ernæring samt oplyses om mental sundhed. Formatet skal kunne implementeres hos ethvert modelbureau, som herved anbefales at afvikle mindst ét årligt undervisningsforløb. Formålet er at støtte og styrke modellerne i at håndtere det at være model og den virkelighed og verden, de bliver kastet ud i i en ofte ung alder.
 • Modebranchens Etiske Charter anbefaler mere transparens og oplysning om retoucherede billeder i bl.a. modemagasiner.

 

TILSLUTNING – UNDERSKRIVERE

Alle kan tilslutte sig Modebranchens Etiske Charter ved at skrive under. Der sigtes imod at etablere bred opbakning fra modebranchens relevante aktører og virksomheder (modelbureauer, modevirksomheder, magasiner, brancheorganisationer, foreninger, fotografer, reklamebureauer, PR-bureauer, modemesser osv.).

Danish Fashion Institute modtager og arkiverer underskrevne aftaler. Som underskriver modtager man Modebranchens Etiske Charters logopakke, som må anvendes på underskrivers egen hjemmeside, materialer, kampagner, mv., så længe der leves op til charterets regler.

Underskrivere offentliggøres på hjemmesiderne for Danish Fashion Institute, Dansk Mode & Textil og WEAR samt på www.modebranchensetiskecharter.dk

Det er desuden et krav for modevirksomheder og andre aktører (magasiner, PR-bureauer, butikker, bureauer), der ønsker at deltage ved at afholde show, events eller være leverandør under Copenhagen Fashion Week, at underskrive Modebranchens Etiske Charter for at blive optaget i det officielle modeugeprogram.